Депутатът от ДПС Гюнай Сефер е построил само по документи път, пазар, базар и пречиствателна станция на територията на община Дулово. Това стана ясно от думите на прокурорите Стелиана Кожухарова, Виктория Владимирова и Ана Малиганова. Според обвинителите двамата с колегата му Митхат Табаков са източили 1.6 милиона лева чрез 4 сключени договора.

В Народното събрание още миналата седмица са внесени 4 искания за сваляне на имунитета на двамата депутати от ДПС по общо две досъдебни производства. Срещу народните представители вече се водят други дела, но на практика няма как имунитетът на един депутат да бъде свален еднократно и за неопределен период от време. Затова за всяко конкретно ново дело се прави отделно искане за сваляне на имунитета.

Първото дело е свързано с договор за ремонт на път на в община Дулово. Става дума за трасе от 1,2 км в с. Върбино. Договорът за ремонт е на стойност 90 000 лева и е сключен между община Дулово, представлявана от Митхат Табаков, който по това време е кмет, и "Булмекс" ЕООД, представлявана от едноличния собственик на капитала и управител Гюнай Сефер. Договорът е подписан в началото на май 2005 г.

На 18 май 2005 г. пък е подписано тристранно споразумение между общината, фирмата – изпълнител и държавното дружество "Публични инвестииционни проекти" ЕАД, което трябва да плати за извършените дейности.

На следващия ден е изготвен протокол, с който Митхат Табаков и Гюнай Сефер удостоверяват годността за приемане на извършения строеж. На същата дата е изготвен протокол за заплащане на строително - монтажните работи и "Булмекс" ЕАД издава фактура на обща стойност 90 609 лева с ДДС. Всичките тези документи Табаков представя пред "Публични инвестиционни проект" ЕАД с искане за извършване на плащане и на 27 май 2005 г. сумата е преведена на сметка на "Булмекс".

Според прокуратурата в този случай има достатъчно доказателства Митхат Табаков и Гюнай Сефер да бъдат привлечени като обвиняеми за документно престъпления, документна измама в особено големи размери, а освен това Табаков е извършил и длъжностно престъпление.
Второто досъдебно производство е свързано с 4 договора за изграждането на обществен пазар, открит базар и пречиствателна станция в Дулово, сключени от общината с фирмата на общинския съветник по това време Гюнай Сефер - "Гелиг" ЕООД. Размерът на авансовите плащания и по четирите договора е поне 70 %. Според обвинението така са присвоени близо 1,6 милиона лева.

За изграждането на обществения пазар и на базара общината решава, че няма да спази изисквания на Закона за обществените поръчки, не обявява открита процедура, а директно сключва договори с "Гелиг". До края на 2007 г. фирмата трябва да е приключила строежите. Пазарът трябва да струва общо 520 000 лева, като общината авансово дава 90 % от парите на Гюнай Сефер. Договорът за базара е на стойност 80 000 лева, а предварително са платени 80%. Реални дейности до приключването на договора не се установяват. "Едва през 2008 г. са започнали изкопни работи и е построен сутерен и партерен етаж за базара, но тъй като за това обаче няма никакви строителни документи, цялото строителство е незаконно", обясни прокурор Ана Малиганова.

Със Сефер общината сключва и два договора за изграждане на пречиствателната станция за отпадни води в Дулово. Този път е била проведена обществена поръчка, но се оказало, че има само един кандидат и това е отново е "Гелиг". Първият договор е на стойност 720 000 лева с 80% авансово плащане, а вторият е за над 400 000 лева със 70% предварително плащане.

По тези два договора общината е изплатила изцяло договорените суми. По данни на прокуратурата по първия договор са изпълнени едва 6.5% от договорените дейности, а по втория са изпълнени скромните 3%.