Стесненият път на бул. „Осми декември“ придоби популярност след импровизирания протест на инфлуенсъра Любо Жечев. В деня на вота той застана зад гърба на политиците с плакат в ръце, докато те дават изявления в изборния ден.

Жечев отправи апел за бързо приключване на ремонта на булеварда в столичния „Студентски град“, който е разкопан над седем месеца. Според инфлуенсъра на пътя му няма нищо, а огражденията са заради строежа до платното.

Оказа се, че РДНСК-София са извършили проверка на място, но уточняват, че тя е във връзка със сигнал от 9 юни. Тогава инспекторите са установили, че има свличане на земни маси в изкоп с дължина около 25-30 метра, заедно със строителна ограда по част от тротоара.

Съставен е констативен акт и е издадена заповед за прекратяване на всички видове строително монтажни работи на строежа. Предприети са мерки по локализиране на аварията.

Контролният орган е издал наказателни постановления и е наложил глоби на виновните лица. Със същата заповед е наредено „незабавно да бъдат предприети действия по преработка на инвестиционните проекти, така че да не се засягат имоти общинска собственост“.

Снимка: bTV

От контролния орган посочват, че до настоящия момент не са установени действия в тази посока и допълват, че с няколко писма от месец юни ДНСК е изискала изпълнението на горното от главния архитект на Столична община и от възложителя на строежа.

Посочва се, че издадените от главния архитект две разрешения за строеж не са издадени в условията на Закона за устройство на територията, като разрешаването на изкопи и укрепителни работи винаги е съпроводено от проект за изпълнение на сграда. В този случай такъв проект липсва.

Уточнява се, че на 11 юни 2021 г. ДНСК сезира Върховната административна прокуратура с предложение да протестира издадените от главния архитект на СО разрешения за строеж като нищожни.