Президентът Румен Радев участва в Световния дипломатически форум в Анталия. Във фокуса е справянето с глобалните конфликти.

Румен Радев и Десислава Радева се включиха в панел, посветен на жените, мира и сигурността, който беше ръководен от съпругата на президента Реджеп Ердоган.

Акцентът бяха военните конфликти. В конкретния случай разговорът беше за ролята на жените в тях.

„България стриктно спазва своите ангажименти. Националният план за защита на жените, приложен в страната ни, ясно показва ангажимента ни към проблемите, свързани с неравенството между половете във всички сфери на живота - публичната, политическата, икономическата и социалната. Показва ангажимента ни и към участието на жените и тяхното лидерство в усилията за превенция и разрешаването на конфликти. Създаването и засилването на международните мир и сигурност“, заяви Десислава Радева.

Румен Радев се срещна и с президента на Автономния иракски регион Кюрдистан Нечирван Барзани в рамките на Дипломатическия форум в Анталия.

Той отбеляза добрите традиции в двустранните отношения с Ирак в близкото минало и изрази готовността на страната ни да продължи да работи за тяхното надграждане в енергетиката, икономиката, туризма и образованието.

Нечирван Барзани открои политиката на Автономния иракски регион Кюрдистан да се утвърждава като фактор на стабилност в региона, както и неговите усилия за насърчаване на икономическите и търговски връзки със своите партньори.

Като особено перспективни сфери на двустранното сътрудничество Румен Радев и Нечирван Барзани отбелязаха възможността за доставки на суров петрол от АИРК за България, за разширяване на дейността на българските туроператори в автономния регион и популяризиране на град Ербил като туристическа дестинация, както и земеделието и производството на храни.

Барзани отправи покана към Румен Радев да посети Ирак и столицата на АИРК Ербил за продължаване на дипломатическия диалог на най-високо равнище и очертаване на нови сфери за развитие на двустранното сътрудничество.