Съдии избират сред 15 кандидати своите представители за Съдийската колегия на новия Висш съдебен съвет.

Гласуването е с бюлетини в Съдебната палата в София и електронно. 

Шестимата избраници ще бъдат обявени тази вечер след 18 часа. До този момент са гласували над 300 съдии.

По-голямата част от имащите право на глас ще го направят електронно.

Напомняме ви, че това е четвъртата седмица, в която се избират 11 нови кадровици за Висшия съдебен съвет.

Имената им ще станат известни на 9 юли, когато и прокурорите ще гласуват за своите избраници.

След това парламентът трябва да избере своите 11 нови кадровици.

Ако това не се случи заради липса на кворум в началото на октомври, няма да има нов ВСС.

Досега с изтекъл мандат работят Инспекторатът на Висшия съдебен съвет, БНБ и Сметната палата.