Какво ви говори името капитан Борис Богданов? Той е герой в истинския смисъл на думата. Стихотворение за Мирково от кметицата на Мирково. Паметник на входа/изхода на Мирково пак заради кметицата.

Борис Богданов от Мирково през Първата световна война спасява Петрич от гърците. На 29 години капитанът се самоубива.

Изпълнени проекти за подмяна на водопровод, изграждане на четвъртокласна пътна мрежа. Селото се благоустроява и историята се забравя. Не и в Мирково, където с решение на Общинския съвет правят паметник на Борис Богданов.

На излизане от Мирково паметникът ти е в огледалото за отзад. През Първата световна война гърците тръгнали да превземат Петрич. Фердинанд заповядал на капитана да запали града и да го изостави.

Борис Богданов не изпълни заповедта и спаси града, но се самоуби – за това, че заповед наруши. Така е разбирал "за честта на пагона".