„Важно е докладът на Европейската комисия да се чете обективно от всички политически сили. Той не е за партийна употреба. Не може да се ползва за черпене на дивиденти или за отклоняване на вниманието от вътрешнопартиен проблем“, каза на брифинг депутатът от ГЕРБ Даниела Дариткова.

„Той е обективен, коректен и отчита постигнатите резултати. В него специално внимание е обърнато на противодействието на корупцията и темата за изменението на Конституцията“, каза от своя страна Десислава Атанасова.

„ЕК акцентира, че има много добро сътрудничество между българската държава, правителството и Народното събрание, което чрез своя председател Цвета Караянчева изпрати специално писмо до Венецианската комисия, че се подготвят промени в Конституцията, които да гарантират на българските граждани, че ще има още по-голяма независимост в съдебната система. Това е една от темите, които е приветствана в доклада на ЕК“, каза още Атанасова.

Тя обърна внимание и на друга тема в доклада – противодействието на корупцията. Анализ показва, че България е една от страните, които предприемат най-своевременни и адекватни мерки за изпълнение на отправените препоръки вследствие на преглежданите оценки.

„Комисията акцентира и върху усилията на българското правителство в борбата с корупцията, в консолидираната законодателна рамка и дейността на специализираните структури в изпълнителната и съдебната власт и отчита, че тези усилия свидетелстват за решимостта на българските институции за справянето на този проблем“, поясни Десислава Атанасова.

"Комисията акцентира върху сфери, в които държавите членки, и конкретно България, приоритетно да насочат своите действия, за да гарантират спазването на върховенството на правото в Европейския съюз. Тези области съвпадат и с набелязаните приоритети на правителството", каза от своя страна Даниела Дариткова.

„Докладът изрично посочва, че в началото на годината бяха инициирани серия от разследвания за корупция по високите етажи на властта, като в някои от случаите бяха повдигнати и обвинения“, изтъкна тя.

„ЕК констатира, че българското законодателство предоставя основните правни гаранции за защита и дейност на журналистите и медиите. Правителството потвърждава вече поетия ангажимент за гарантиране на върховенството на правото в България като член на ЕС и готовността на страната ни за активно участие в диалога за върховенство на закона и правото“, допълни Дариткова.

Тези доклади ще са ежегодни и целят да не се стартират наказателни процедури, каза евродепутът Емил Радев. Според него са показани някои недостатъци на системата и начини как да се коригират.

"Целта е да се видят тези недостатъци в съдебната система, както и относно свободата на медиите и борбата с корупцията. Подобни доклади са с ясни критерии и са еднакви за всички държави членки. Много от тях може да не са доволни. Цялостна критика виждаме в целия ЕС. Докладът е обективен и е положителен за страната ни", добави Радев.

Той коментира и медиите у нас, както и някои проблеми, свързани с тях. 

"Има критики за това, че има медии с неясни собственици и оттук нататък трябва да направим действащ механизъм да бъде ясно кой е собственикът на всяка една медия. СЕМ е оценен като независим орган", коментира още евродепутатът.

Евродепутатът посочи, че в доклада има положителни становища за работата на административните съдилища.

"Подчертава се, че през последните години намалява времето за разрешаване на административните дела на всички инстанции. Докладът посочва, че по отношение на дължината на производствата пред ВКС България е на едно от челните места между държавите-членки“, допълни той.

По думите на Радев от доклада си личи, че ЕК констатира, че българското законодателство предоставя основните правни гаранции в защита на дейността на журналистите и медиите.