Споделеното пътуване няма да бъде засегнато от промените в Наказателния кодекс.

Според вносителите от ГЕРБ целта е да се спрат незаконните пътувания, които целят печалба.

„Споделеното пътуване е споделено пътуване, когато се извършва, без да има облага за този, който го извършва, без да се получават средства за това. А това, че си разделят горивото – няма нищо лошо“, заяви Станислав Иванов, заместник-председател на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения в НС.

През изминалата година са съставени около 100 наказателни постановления на автобусни превозвачи, а сумите, събрани от глоби, са близо 200 000 лв.

Неиздаването на билет е основание пътникът да не получи обезщетение при евентуална злополука.