Все по-често ще се случват екстремни природни явления като наводнението в Карловско  - това е една от констатациите на екип географи от Софийския университет, които безвъзмездно заснеха отвисоко района в пострадалите села.

Стадионът над Каравелово вече изглежда като блато. Учените използват 3 дрона и лазер, с които картографират района около Богдан и Каравелово. Само за 7 часа заснемат 24 кв. километра територия.

Географи казват - главната причина е интензивният валеж, превърнал се в силна вълна.

„Превърнала е наводнението в дебрисен поток – поток, който влачи всякакви материали – дървета, камъни, наноси  - увеличава така и масата и ударната сила на тази вълна“, обясни доц. д-р Стелиян Димитров, Геолого-географски факултет към Софийския университет.

Вълната, заляла село Богдан, е била с по-голяма ударна сила, но заради релефа е засегнала по-малка площ. Водната стихия в Каравелово е била по-голяма, но вълната се е "разляла" преди селото.

Обследването показва мащаба на щетите, който според учените е колосален.

Картата дава представа за стотици декари обработваеми земи, които са загубени.

Залесяването с черен бор се оказва проблемно, защото е върху гранит, който е изветрял и е податлив на ерозия. Това вероятно е довело до изтръгването на огромен брой дървета.

Докато географите казват, че дърводобивът не е основната причина за бедствието, то властите откриха нарушения при изсичането на горите.

„Горе има стотици, да не кажа и повече кубици дървесина, оставени безразборно на различни места. Има данни за сеч, извършена в нарушение с плановете, по които трябва да се извърши такава сеч“, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев.

Градове като Банско и Петрич според учените са в риск и са силно уязвими на такива екстремни явления.