Топлина. Грижа. Любов. Щастие. С наближаването на коледните празници все повече се сещаме колко ценно е времето, прекарано със семейството. Трябва да знаем и помним обаче, че някои деца никога не са споделяли Коледа или друг празник с родителите си. Някои от тях никога не са усещали топлината на майчината милувка и спокойствието на бащината прегръдка. Това са съдбите на стотиците малки и големи, лишени от родителски грижи.

При навършване на пълнолетие младежите, напускащи социалните домове, трябва да се справят сами с предизвикателствата на живота. В повечето случаи никой не ги е подготвил за тази важна крачка. Според Фондация за социална промяна и включване (ФСПВ) те често са без умения да търсят работа и да се адаптират към работна обстановка, намерят жилище, грижат за домакинство и управляват. Така се оказват лесна жертва на редица рискови поведения и практики.

Фондацията за социална промяна и включване е създадена преди 11 години и оттогава насам неуморно помага на младежи, напуснали социални домове, да се интегрират в обществото.

„Малката, но навременна подкрепа може да промени както съдбата на младия човек, така и на цялото общество“, казва Николай Златев, ръководител направление социални дейности във ФСПВ.

В момента фондацията работи по две програми - „Ранно детско развитие в уязвимите общности“ и „Дом възможност“. Първата от тях е съсредоточена върху превенцията на ранното отпадане от образователната система на деца в уязвими общности.

В Центъра за обществена подкрепа в кв. "Факултета" ежедневно се обучават деца между 3 и 5-годишна възраст. Работата е насочена както към децата, така и към техните семействата. Но през последните месеци епидемиологичната обстановка сериозно затруднява дейностите по програмата.

Младежи по програмата "Дом възможност"

Дом възможност“ е мрежа от жилища за уязвими млади хора на възраст между 18-26 години, напуснали социални домове. Програмата дава възможност за подкрепа, развитие и достъп както до пазара на труда, така и до здравно-медицинска помощ за период от 2 години. Желаещите да кандидатстват в нея, трябва да имат силна личностната мотивация за развитие.

„Присъединявайки се към нас, младият човек заявява, че ще даде най-доброто, на което е способен, за да придобие необходимите знания и умения за самостоятелен живот“, добавя Николай Златев.

В момента Фондацията има открита DMS кампания за набиране на средства за издръжката на две жилища от програмата „Дом възможност“ – DMS DOM на 17 777.

Kаква е историята на един от стотиците български младежи, израснали без родителски грижи вижте в сайта Ladyzone.bg