Постоянните представители на европейските държави подкрепиха пакета "Мобилност". 

Приети са текстовете, срещу които бяха превозвачите от България и още няколко източноевропейски държави.

Правилата за максималното работно време и минималните периоди на почивка на водачите остават непроменени.

По-гъвкави ще бъдат работните графици, като шофьорите ще могат да се връщат у дома на всеки три или четири седмици.

Според новите правила седмичната почивка трябва да се прекарва извън превозното средство.

Ако тази почивка се ползва извън дома, настаняването трябва да бъде платено от работодателя.

Текстовете трябва да бъдат официално приети и от Съвета, а след това на второ четене от Европарламента. Българската позиция е, че връщането на камионите замърсява околната среда.