Почти един милион души в България (или 972 328) с ниски дохиди не могат да си позволят ваканция. Това показва проучване на Европейската конфедерация на профсъюзите (EКП), в която членуват КНСБ и конфедерация на труда "Подкрепа".

От ЕКП посочват, че като цяло почивките са станали по-достъпни през последното десетилетие, но за голяма част от семействата с ниски доходи са все още лукс. 28% от гражданите на ЕС не могат да си позволят едноседмична ваканция извън дома си, като 59,5% от тях са с доходи под прага на бедност.

Според данните най-лоша е ситуацията в Гърция, където 88,9% от хората, живеещи в риск от бедност, не могат да си позволят почивка, следвана от Румъния (86,8%), Хърватия (84,7%), Кипър (79,2%) и Словакия (76,1%). В България този процент е 71,6%.

Италия има най-голям брой хора в тази категория със 7 милиона, следвана от Испания (4,7 милиона), Германия (4,3 милиона), Франция (3,6 милиона) и Полша (3,1 милиона).

Работниците с ниски доходи у нас са сред 35-те милиона най-бедни европейци, които не могат да си позволят почивка. От ЕКП посочват, че много европейци, чийто доход е под 60% от медианната заплата за съответната страна, са безработни или пенсионирани, но в тази група попадат и милиони нископлатени работници, особено тези, които получават законоустановената минимална работна заплата. 

Минималните заплати поставят работниците в риск от бедност в поне 16 държави-членки на ЕС, а според Европейската комисия 22 милиона работници получават по-малко от 60% от медианната заплата за съответната страна, напомнят от конфедерацията.

Синдикатите настояват за въвеждане на „праг на достойнство“ в европейското законодателство, което да гарантира, че минималните заплати по закон никога не могат да са по-малко от 60% от националната медианна брутна заплата и 50% от националната средна брутна работна заплата. Ако този двоен праг бъде въведен, това ще позволи ръст на заплатите на над 24 милиона души в ЕС.