Проведе се първото класиране на децата за столичните ясли и градини. Тази година в класирането се включиха 23 506 деца.

От тях 10 954 са класирани, а 9879 остават неприети. Свободните места за следващото класиране са 2714.

За прием в градински групи (деца от 3 до 6-годишна възраст) бяха обявени 7987 места. Кандидатстващите деца са 11060, от тях 2327 посещават и към момента детска градина, но желаят да бъдат преместени. След извършеното класиране остават 2024 свободни места за децата от 3 до 6 години.

Кандидатите за ясли са 12 445, за преместване - 346.

В момента функционират 196 градини в София. Стоят се 21 градини, до края на годината ще приключат 15 сгради с 2000 места.

Най-натоварени, с очакван недостиг на места си остават районите „Красно село“, „Витоша“, „Триадица“, „Овча купел“ и „Лозенец“.

Родителите трябва да запишат децата си на място в съответното детско заведение/училище /за подготвителните групи/ до 16 часа на 26 май 2023 година.

Второто класиране ще се извърши на 26 май 2023 година. До 17 часа на 26 май родителите могат да правят кандидатури.

Третото класиране ще се извърши на 9 юни 2023 година.

Компенсациите са 413 лв. и се отпускат за деца над 3-годишна възраст, които не са приети в държавна детска градина, записани са в частно заведение и не са получили от общината си друго равностойно място.

От тази година в сила са и нови правила.При над 30 последователни дни отсъствия без обяснение от родителя децата ще се отписват автоматично от детска ясла или градина.

Въвежда се санкция за така нареченото "пазене на място", при което родители записват децата си в градина, а после те не я посещават и не уведомяват директора.