Има данни за плагиатство в книгата на д-р Петър Илиев „Компетенцията на Народното събрание“. Това е заключението на Етичната комисия към СУ „Свети Климент Охридски“, където Илиев е преподавател по „Право“.

Към комисията на университета бяха подадени три сигнала за десетки страници, които имат недопустимо сходство с разработка на неговата колега от Юридическия факултет на СУ доц. Наталия Киселова.

Илиев беше кандидатът за силов вицепремиер в проектокабинета на „Има такъв народ“ в 46-ото Народно събрание. 

Петър Илиев коментира за bTV, че становището на етичната комисия нарушава правилника на Софийския университет, Закона за висшето образование и Закона за развитие на академичния състав.

„Тя не е органът, който има право да се произнася със становище по казуса. Твърдя, че моят труд няма нищо общо с труда на Наталия Киселова. Не съм уволнен или отстранен от Софийския университет като преподавател. Слуховете за моето уволнение са силно преувеличени", допълни той.

Проверката на Етичната комисия потвърждава за сходството с труда на доц. Киселова - дисертацията „Парламентарен контрол“. Те обръщат внимание и на факта, че след началото на проверката се появява второ издание на книгата с 80 страници по-малко.

„Комисията има основания да допусне, че представянето на книгата в преработен съкратен вариант от 618 страници, необозначен като второ издание, е опит за възпрепятстване на започналата на девети август 2021 г. вътрешноинституционална проверка, което само по себе си е нарушение и е несъвместимо с академичната честност и почтеност“, пише в становището на комисията, където се уточнява, че има установени 92 страници със съвпадения.

От университета посочват, че плагиатството е основание за прекратяване на трудовото правоотношение и допълват, че е започната процедура за отстраняването му.