41,6% от българите не са готови да плащат по-висока от сегашната цена на питейната вода. Това показват данните от национално представително проучване, извършено от „Екзакта рисърч груп” по поръчка на МРРБ сред 1500 българи в 98 населени места в периода февруари-март т.г.

Други 36,2% от участниците в допитването биха приели поскъпване при подобряване на качеството, а 24,4% - при гаранции за непрекъснато водоснабдяване. 27,7% от запитаните посочват, че биха плащали повече, ако то е обвързано с мерки за подобряване на околната среда.

Малко под две трети (62,5 на сто) от анкетираните са в различна степен доволни от обслужването от страна на ВиК операторите, като едва 11,1% смятат, че услугата е на слабо равнище. Според данните на „Екзакта” 77,7% от българите смятат, че налягане по тръбите е добро; 59,2% - че вкусът на водата е добър, а 60,5% - че няма отклонения по цвят и мътност.

Така и двата основни проблема на ВиК услугите, посочени от анкетираните, са качеството на водата и уличните течове. На трето място, едва за 16,7% от българите, остават кражбите на вода. Въпреки това именно мерките срещу тях са първи акцент в официалната информация от МРРБ.

Според поръчаното от тях проучване 85,3% от анкетираните подкрепят драстично вдигане на глобите за кражба на вода. За тези, които не плащат и откажат да им бъде монтиран водомер, ще се предвиди възможността да бъдат изключвани от мрежата. За да се обезпечи достъпът им до вода, ще бъдат осигурени алтернативни възможности – чрез обществени водоизточници, посочиха от ведомството.

Пресцентърът на МРРБ отбелязва, че хората не са достатъчно информирани за ВиК мрежата на нашата страна – близо половината не знаят, че България не е особено богата на питейна вода, а над 50 на сто не са наясно, че голям процент от минералните води у нас не са годни за постоянно пиене.

„92% не знаят, че общата дължина на тръбите е над 90 000 км или колкото 240 магистрали като „Тракия“, които трябва да се поддържат в изправност денонощно 365 дни в годината”, отбелязват от строителното ведомство.