Министерството на образованието предлага промени в пет наредби, които публикува за обществено обсъждане.

Една от тях предвижда за ученически пътувания тип „зелено училище“ да могат да се използват не повече от пет учебни дни.

При по-продължителни екскурзии ще трябва да се използват дни от ваканции, официални празници, съботи или недели. Правилото ще важи за всички класове.

От учебната 2021/2022 година ще има задължителни пет учебни дни за проектни и творчески дейности за учениците от 1. до 3. клас. Те могат да са последователни в рамките на една учебна седмица или да се използват на части.

Петте дни ще са част от 32-те учебни седмици в началното образование.

Промени в Наредба №11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците предвиждат максималният брой точки при всички тестове от националното външно оценяване в края на 4., 7. и 10. клас да е 100.

Досега скалите за оценка бяха различни, което затрудняваше родители и ученици, уточняват от МОН.

Освен това в наредбата вече изрично е записано, че изпити за годишна оценка по учебен предмет или модул се полагат присъствено в училище.

За кандидатстването в 8. клас вече няма да е необходима хартиена служебна бележка за резултатите от националното външно оценяване, от олимпиади или състезания. Тези документи ще се вкарват служебно в електронната платформа.

Директорите на училищата ще имат право да променят утвърденото разписание на часовете, стига да не нарушават общия им брой за съответната седмица.

Промени има и в наредбата, касаеща професионалното развитие на учителите и директорите. Те предвиждат атестирането на учителите да стане електронно.

Предлаганите промени в петте наредби в средното образование можете да видите ТУК.