Експерти на РИОСВ – Смолян, Басейнова дирекция „Източнобеломорски Район“ и Регионалните лаборатории към ИАОС в Смолян и Хасково проверяват сигнал за побеляване на река Върбица в района на град Златоград.

От Басейнова дирекция са определени са 12 пункта за вземане на водни проби.

Снимка: btvnovinite.bg

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ изпрати предупреждение до областните управители на Смолян и Кърджали и до кметовете на общините Златоград, Кирково и Кърджали да предприемат действия за предупреждение на населението за възможно замърсяване на водите на реките Голяма и Върбица и ограничаване на ползването им. 

Снимка: btvnovinite.bg

„Това което е установена е аналогично, макар и с по-малки размери, с това, което се е случвало през последните години, а именно поради изключително интензивните валежи през последните дни се е изнесъл хвостов пясък от опаката на хвостохранилището", обясни Екатерина Гаджева, директор на РИОСВ-Смолян. 

Снимка: btvnovinite.bg

До сега резултатите от пробите не са показали отклонение от нормите, уточни тя, но посочи, че наистина побеляване има и поради това е взета отново водна проба.