Над 2,2 млн. евро ще получи България за преодоляване на щетите от природните бедствия в Бургаско в периода 25-40 октомври 2017 г.

Това каза днес комисарят по регионална политика Корина Крецу, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройство.

„Помощта е получила одобрението на Европейската комисия и след дълга процедура по промяна на бюджета на ЕК днес се получи финалното одобрение на средствата и те са на разположение на българските власти“, поясни Крецу. 

В началото на тази година България подаде заявление за отпускане на средства от фонд „Солидарност”. Право на такава помощ държавата има в качеството си на страна-членка на Европейския съюз.

До момента България е кандидатствала за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от фонда за покриване на част от спешните мерки за справяне с последиците от три бедствия: двете наводнения от юни и края на юли 2014 г. и бедствието във връзка с тежките зимни условия от началото на 2015 г. Общата отпусната до момента помощ от ЕК е в размер на 36 млн. лв.