ЕК одобри схемата за подпомагане на производителите на маслодайни рози, предложена от българското правителство. Помощта от 1,5 млн. евро ще бъде разпределена между малки и средни предприятия, които отглеждат маслодайни рози, за да покрият щетите си от пандемията от COVID-19, съобщиха от Комисията.

Подпомагането в рамките на схемата ще бъде под формата на преки безвъзмездни средства. Схемата има за цел да смекчи недостига на ликвидност, пред който са изправени бенефициерите заради коронавируса и ограничителните мерки, които българското правителство трябваше да приложи, за да ограничи разпространението на вируса.

Допустимите бенефициери ще бъдат компенсирани за загуби, понесени между март 2020 г. и декември 2021 г., до приблизително 50 евро на хектар рози.

Очаква се от мярката да се възползват между 500 и 1000 земеделски дружества.