Европейската комисия санкционира България заради действията на администрацията по време на Тройната коалиция, свързани с заменките на гори. По време на правителството „Станишев” в сраната ни се наблюдаваше бум на размяната на имоти между фирми и държавата. В много от случаите ставаше дума за сделки тип „кон за кокошка”, в които държавата е очевидно ощетете.

Санкциите за страната ни идват след задълбочено разследване на Европейската комисия и  по тяхната сила България или трябва да възстанови отпусната несъществуваща държавна помощ, или да развали сделките.

ЕК започна да проверя заменките в периода 2007 – 2009 година, след две жалби от юни 2011 г. Разследването е съсредоточено както върху самите договори за замяна, така и върху последващата промяна на предназначението на горските фондове.

ЕК е стигнала до заключението, че българското законодателство, което е позволило замяната на собственост върху частно притежавани горски имоти с държавни, е несъвместимо с правилата на ЕС за държавната помощ.

Законът, който е бил в сила към момента на присъединяването на България към ЕС през януари 2007 г. до януари 2009 г., е предоставил селективно предимство на предприятията, които са се възползвали от тези сделки за замяна на горски имоти, и е довел до нарушаване на конкуренцията в рамките на единния пазар. Следователно сега България трябва да си възстанови несъвместимата държавна помощ от предприятията, които са я получили, или да отмени съответните замени , съобщиха от ЕК в петък.