Сблъсък на виждания и идеологии от целия политически спектър ще предложи вотът на 14 ноември. България избира едновременно президент и, за трети път тази година - парламент. Всичко това се случва на фона на усложнена COVID-  и социално-икономическа обстановка в навечерието на зимата.

Всяка политическа сила излиза предизборна програма и позицията си по приоритетите на България -  политически, икономически, социални, екологични, геополитически... Често тези мащабни документи и политически визии не достигат до избирателите, а публичните изказвания и техните интерпретации не винаги успяват да обрисуват пълната картина, за да направим информиран избор в деня на вота.

Затова уеб редакцията на btvnovinite.bg дава думата на основните* участници в битката за новия парламент. Изпратихме на пресцентровете на партии и коалиции стандартизирани въпроси по основните теми, с които експертите им да се запознаят и да дадат визията си за следващите 4 години. Отговорите им публикуваме по реда на тяхното получаване.

По-долу ще прочетете какви са позициите на „Продължаваме промяната“:

- Какви са Вашите мерки за хората, живеещи под линията на бедността?

Основната ни цел е чрез спиране на течовете на държавни средства да бъде осигурен достоен живот на българските пенсионери и уязвимите социални групи и да няма българи под линията на бедността. Това ще стане чрез:

-Изграждане на устойчива икономическа среда, в която всеки има право и възможност да развие своя професионален потенциал.

- Определяне на минимални социални стандарти и гарантиране на социално включване на децата, изложени на риск от бедност, от всички общности.

- Насърчаване на устойчиви икономически инициативи, които осигуряват качествени работни места и дават равни възможности на представители на уязвими социални групи.

- Осигурявани на социална закрила и основни услуги за всеки гражданин.

- Слизане от първото място по социално неравенство в ЕС.

- Изкривяват ли парите от ЕС бизнес климата у нас? Какъв План за възстановяване е нужен на България?

("Продължаваме промяната" не са дали отговор на този въпрос). 

- Как българската енергетика ще се приспособи към Зелената сделка? Каква трябва да е съдбата на въглищните електроцентрали?

Основната ни цел е преустройване на българската енергетика, така, че да не е зависима от чужди енергоизточници. Същевременно се търси баланс между конкурентна икономика и зелената сделка.

 • Българската енергетика трябва да бъде без зависимости, обвързаности и влияния.
 • Националният регулатор трябва да гарантира обективно и справедливо ценообразуване, чрез което да се защитят интересите на бизнеса и домакинствата.
 • - Разработване на единна национална стратегия за енергийно развитие до 2050 г.
 • Приоритетното реализиране на инвестиционни програми и проекти на територията на комплекса „Марица-Изток“, насочени към развитие на региона като модерен индустриален и енергиен център, с което да се гарантира запазването на работни места и справедливи доходи на заетите.

- Какви са Вашите мерки срещу корупцията в България?

Програмата  на Продължаваме Промяната се казва Програма за нулева корупция и това е наш основен приоритет. Затова те са залегнали във всички секторни политики. Сред основните мерки за постигането на тази цел са:

 • Пълна прозрачност в управлението на държавните средства.
 • Създаване на справедлива и независима съдебна система.
 • Премахване на специализираните наказателен съд и прокуратура.
 • Реформа на дейността и състава на КПКОНПИ, която да се използва като институция за борба с корупцията, а не като бухалка срещу неудобните.
 • Правна сигурност и доверие в съдебната система.
 • ВСС да бъде трансформиран във временно действащ орган, структурата и начина на излъчване на състава му да са в съответствие с изискванията на Венецианската конвенция.
 • Фигурата на главния прокурор трябва да бъде преосмислена чрез конституционни промени.
 • Създаване на условия за ефективно електронно правосъдие.

- Как ще се справите с битовата престъпност?

Битовата престъпност е част от вътрешната сигурност, чиято система се нуждае от нулева търпимост към корупцията. За връщане на доверието в сектора и създаване на трайно чувство за сигурност и защитеност на гражданите е нужно:

 • стратегия за национална сигурност, базирана на съвременните рискове и заплахи
 • дигитална трансформация и въвеждане на нови технологии в сектора
 • радикална промяна на процеса по подбор, обучение и развитие на служителите
 • приемане на Закон за защита на критичната инфраструктура на България

Опазва ли България своята природа?

Опазването на богатството на българските гори, води, планини и плажове е първостепенна цел. Това може да стане чрез:

 • намаляване на отпадъците и подобряване на събирането и преработката им.
 • подобряване качеството на въздуха – строг контрол върху източниците на замърсяване
 • плавен преход към по-чиста енергия с технологични средства
 • защита на българските гори – борба с обезлесяването и горските пожари

- Как ще задържите младите хора у нас?

Младите хора искат добро образование и възможност да се реализират професионално. За това е необходимо училище с по-добри резултати и по-малко стрес.

 • Учебните програми трябва да подготвят днешните деца за пазара на труда след десетилетия и да им дават възможност на завършват училище без нужда от частни уроци.
 • Висшите училища имат нужда от промяна на системите за акредитация. Те трябва да създават мислещи граждани и специалисти, конкурентни на световно ниво.
 • За професионалната реализация на младите хора най-важна е икономическата среда. Затова Министерството на икономиката трябва да се превърне в основен двигател за икономически растеж, иновации и повишаване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия и компании с потенциал за продажби извън страната. Това може да се постигне с:
  - облекчаване на административните процедури, въвеждане на контрол в общините с цел елиминиране на корупцията.
 • Създаване на Борд за иновации между Министерството на икономиката и Министерството на образованието,
 • Създаване на стимули на българските университети да работят заедно с българките фирми с цел повишаване надобавената стойност на българските продукти чрез внедряване на иновации.

Трябва ли да се увеличи бюджетът за отбраната?

България има нужда от боеспособна и модерна армия, която гарантира независимостта, суверенитета и териториалната цялост на страната. За целта:

 • Военната доктрина има нужда от преглед и обновяване в съответствие с новите геополитически реалности.
 • Необходима е дигитална трансформация на Българската армия и модернизация на материалната база и въоръжение.
 • Трябва да се повиши оперативната съвместимост на армията ни с армиите на НАТО.

*Според проучванията на „Маркет линкс“, „Галъп Интернешънъл“, „Алфа Рисърч“ и „Екзакта Рисърч Груп“.

За да научите първи най-важното, изтеглете приложението на bTV Новините за Android и iOS!

Бъдете с нас и във Facebook и Instagram!