Днес светът отбелязва деня за борба с ХИВ и СПИН. В Европа 1,2 млн. души страдат от вируса, като 1/4 от тях не знаят.

В първия ден на декември из София емблематични сгради светнаха в червено в знак на съпричастност със страдащите от вируса на ХИВ.

Сред тях е и Националният дворец на културата.

Денят беше отбелязан с информационни кампании и пунктове за безплатно и анонимно тестване.

А пред църквата „Света Неделя” в столицата доброволци оформиха жива червена панделка – международният символ на анти-СПИН кампанията.