Пет банки в България ще са под директен надзор на Франкфурт от 1 октември.

Европейската централна банка обяви, че ще следи пряко Уникредит Булбанк, ДСК, ОББ, Юробанк и Райфайзенбанк.

Това е част от сътрудничеството с европейската финансова институция и е предвидено по пътя на България към въвеждане на еврото. 

Правилата изискват ЕЦБ да следи банките, които са част от значими групи, както и трите най-големи финансови институции във всяка държава.

ЕЦБ ще отговаря и за наблюдението над по-малко значимите институции, но директният надзор над тях ще извършва Българската народна банка.