Качеството на въздуха в София ще се следи по още един начин - с дронове. Столичната община ще представи как ще стане това.

Инициативата е пилотна за дистанционен екологичен мониторинг и контрол на качеството на атмосферния въздух. Този проект е разработен съвместно от Столичната община и Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Други мерки, които трябва да борят нивото на фини прахови частици във въздуха са ограничаване на автомобилите в центъра на града. Очаква се това да стане от 1 декември 2023 г.

Проучвания са установили, че мръсният въздух отнема 2,2 години от средната глобална продължителност на живота. Той е по-опасен от тютюнопушенето.