Най-проблемен е бил достъпът до обществена информация в енергетиката по време на кампанията за референдума, показва докладът на Програмата "Достъп до информация" за 2012 г. Оттам настояват за специален орган, който да следи спазването на Закона.

Постоянен проблем е достъпът до информация за договори между държавни и частни фирми. За информация за разходите на правителствения Авиоотряд 28 в момента се водят поне 4 дела. Като най-голям пробив в предоставянето на лични данни се посочва случаят, при който заради конкретно разследване на службите е предоставен списък на хората, включени в метадонови програми.

Напредък се отчита при достъпа до информация за монополистите и топлофикационните дружества.