С ниска самостоятелност и беден културен живот – така изглеждат голямата част от хората на 15-29 г. в България в Годишния доклад за младежта за 2019 г., който беше приет от Народното събрание.

Според изследването, цитирано от „Сега“, едва 27% от запитаните живеят сами или с партньор. Само 19% са тези, които имат собствени деца.

Едва 33% от младежите работят по специалността си, но пък 63% от трудещите се до 29-годишна възраст са доволни от работата си. 23% заявяват, че се нуждаят от месечна заплата от 1500-2000 лв. на месец, за да живеят добре. Близо една пета твърдят, че не разполагат с достатъчно средства, за да се хранят пълноценно.

Цели 58% от младежите между 25 и 29-годишна възраст получават материална помощ от родителите си. 27% пък е делът на готовите да емигрират в чужбина.

На този фон 41% от анкетираните заявяват, че въобще не четат книги. Излизането с приятели, гледането на телевизия и използването на смартфон или компютър са предпочитаният начин за прекарване на свободното време.

75 на сто от запитаните заявяват, че се удовлетворени от живота си.