България е една от първите държави в Европейския съюз, които са въвели цифров зелен сертификат, пише в доклада на ЕК за напредъка в цифровата икономика и общество.

В документа се отчита приносът на страната ни за изпълнението на общоевропейските цели на Европейския съюз в областта на електронните здравни услуги.

Това коментира министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Христо Алексиев. 

"След като в миналогодишния анализ бяхме определени като най-изоставащата държава, сега вече се нареждаме преди Румъния и наравно с Гърция по дигитален напредък", добавя Алексиев.

Над средноевропейското ниво е представянето на страната ни в областта на изкуствения интелект, както и в цифровизацията на публичните услуги за бизнеса, казаха още от министерството.

Въвеждането на отворени данни се равнява на средното за ЕС, отчитат от ведомството.

България се откроява като лидер в ЕС по дял на жените сред специалистите в сектора на информационните технологии и съобщенията. Над средноевропейското ниво е представянето на България по показателя ИКТ за екологична устойчивост – 68% при средно за ЕС 66.

Покритието на 4G мрежата у нас също се запазва малко над средното за Европа, сочат данните от доклада. В него се отбелязва още, че е постигнато съществено наваксване в готовността за 5G - от нулево ниво през 2020 г. до 20,55% днес, като средноевропейско равнище е 39%.

Областите, в които трябва да бъдат положени усилия, са цифрови умения, свързаност и интегриране на цифровите технологии в предприятията.