Днес е Велики четвъртък и се припомня Тайната вечеря. В храмовете се възпоменават събитията около Тайната вечеря, наричана още Последна, и зловещото обещание на Юда към Каяфа да предаде Христос за 30 сребърника.

Във всички православни храмове има богослужения, на които се четат откъси от апостолските евангелия за последните дни от земния живот на спасителя.

В храм паметника "Свети Алексъндр Невски", както и във всички православни храмове в страната, започна четенето на 12 откъса от Евангелието, които разказват за Христовите страдания.

Според християнската традиция Тайната вечеря се е състояла на Велики четвъртък. Въпреки това в текстовете на самите евангелисти са посочени различни дни.

Според евангелистите Матей, Марко и Лука Тайната вечеря била извършена на 14 нисан – „в първия ден на празник Безквасници”; „в първия ден на Безквасниците, когато колеха пасхалното агне”; „и настана денят Безквастници, когато трябваше да се заколи пасхалното агне”.

Според евангелието на Йоан тази вечеря е била извършена не на 14 нисан, в който ден според закона трябвало да се извърши пасхалната вечеря, а един ден преди нея, на 13 нисан – „пред празник Пасха”.

И според четиримата евангелисти обаче Иисус Христос бил съден и разпънат на кръст в петък.

Посоченото различие между евангелистите прави въпроса относно деня на Тайната вечеря, а във връзка с него и относно деня на Христовата смърт, един от най-трудните въпроси в новозаветния егзегезис.

Както според Матей, Марко и Лука, така и според евангелист Йоан, Тайната вечеря била извършена един ден преди 14 нисан, в който се извършвала пасхалната вечеря и че тя била специална вечеря, устроена по нареждане на Иисус Христос в края на Неговата земна проповед, на която вечеря Той предал религиозен характер, установил тайнството Евхаристия, простил се с учениците си и произнесъл първосвещеническата си молитва.

На този ден свещенослужителите изнасят кръста от олтара, което символизира носенето му от Христос към Голгота.

Според традицията рано сутрин днес се боядисват великденските яйца. На Велики четвъртък се подновява квасът и се замесва тестото за великденските хлябове.

Довечера в храм-паметник „Св. Александър Невски” ще се извърши последованието на 12-те Евангелия. В богослужението ще вземе участие Негово Светейшество Българският патриарх Неофит.