„Има притеснителен брой деца с една кандидатура за 1. клас“, каза Диян Стаматов по време на пресконференция на Столична община за предстоящия прием за училище.

Той коментира, че разумно до утре преди да затвори електронната система за кандидатстване да се добавят още кандидатури.

„Много е рисково да се посочи само едно място. Най-добре е да има 2-3 желания и това да е на всички класирания“, коментира Стаматов.

Най-важен при класиранията за първи клас ще бъде критерият уседналост, като той ще дава най-голямо предимство.

„Ако децата имат постоянен или настоящ адрес над три години в района на училище, те попадат в първа група, която е и най-благоприятна за класиране по първо желание“, каза Мария Минчева.

Тя добави, че детето може да се запише само в едно единствено училище, но това не ограничава възможностите му за кандидатстване на второ класиране.

От общината уточниха обаче, че детето няма право да си пази място в училището по първо желание. В противен случай ще се блокират повече места и няма да има възможност за останалите да бъдат класирани.