Десетки несъответствия и нарушения са констатирани при проверки на кухни и кетъринг дружества, осигуряващи храна за детски градини и училища в страната. Проверката е извършена от Българската агенция по храните след разпореждане на Върховната административна прокуратура (ВАП). 

Инспекторите са проверявали за: 

 • срока на годност на суровините и храните;
 • осигуряване на лични предпазни средства, миещи и дезинфекционни средства;
 • представяне на актуални записи към внедрените системи за управление на безопасността на храните;
 • доставка на храни с индивидуално опаковани прибори и др. 

Извършени са общо 2873 проверки, при които са издадени 73 предписания и са съставени 2 акта за установяване на административно нарушение. Предписанията са за установени несъответствия относно:

 • сграден фонд и технологично оборудване,
 • предлагане на храни, неотговарящи на наредбите;
 • необявяване на алергени в храните;
 • неспазване програмата за обучение на персонала съм системата за безопасност на храните;
 • неправилно съхранение на храни;
 • липса на достатъчно количество разрешен биоциден препарат за дезинфекция и спазване указания за употреба;
 • липсващи термометри в хладилните съоръжения за съхранение на храни;
 • неправилно съхранение на храни;
 • липса на регистрирано транспортно средство за превоз на обедното меню от централната сграда към филиала на детска градина;