Депутатите приеха на второ четене промените в Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2023 г. За това съобщи БТА.

По-рано днес измененията бяха гласувани на първо четене, след като точката беше включена допълнително в дневния ред на парламента.

Срокът за приемане на методиката за заплащане на лекарствени продукти беше 1 октомври 2023 г., но с гласуваната днес промяна той се отлага за 1 февруари 2024 г.

Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса трябва да приеме методиката по чл. 45, ал. 29а от Закона за здравното осигуряване в срок до 1 февруари 2024 г., а Националната здравноосигурителна каса да заплаща лекарствените продукти на цена, равна на стойността, определена по реда на чл. 45, ал. 29а от Закона за здравното осигуряване след тади дата.

Приетите днес на две четения изменения влизат в сила от 1 октомври 2023 г.