Депутатите приеха да дадат военно-техническа помощ на Украйна. Това се случи по време на съвместното заседание на ресорните парламентарни комисии.

Следващата стъпка е закрито заседание на Народното събрание да утвърди решението на депутатите от комисията.

Предвидена е възможност и София да получи заместваща техника за въоръжението, което ще предостави на Киев.

„Въоръжението е такова, че е в топ 3 от приоритетите на украинската държава - защо казвам топ 3, защото имаме писмо, което казва какво е най-належащо за армията на Украйна“, заяви служебният министър на отбраната Димитър Стоянов.

„Има първоначален списък, който е свързан с техниката, за да продължим да подпомагаме Украйна, както нашите съюзници. Съответно има и компенсиращата техника, която можем да получаваме насреща“, каза председателят на комисията по отбрана в парламента Христо Гаджев.