Депутатите одобриха закупуването на ваксини срещу COVID-19.

Ратифицираха Споразумение за подпомагане на препродажбата от и между България и Швеция и Janssen Pharmaceutica NV за закупуването и доставката на ваксина срещу COVID-19 за България.

Това се прави, за да може страната ни да получи 2 милиона ваксини, разработени от шведската фармацевтична компания по предварителните споразумения, сключени с доставчици на ваксини от Европейската комисия.

Също така Народното събрание одобри и решението на Министерски съвет да се закупят и ваксините на „Кюрвак“ и „Модерна“.