Депутатите ще обсъдят на първо четене промените в Закона за опазване на околната среда, внесени от ГЕРБ. 

Те предвиждат задължителна процедура за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) при изгаряне на отпадъци, независимо от техния вид и обем.

Вносителите обясниха, че целта е да се увеличи превантивният контрол върху изгарянето на отпадъци.

Предвижда се задължителен ОВОС за изграждане, за разширение или допълнение на инсталация за горене на отпадъците, независимо от обема и вида им.

През процедурата ще се преминава и в случаите на експериментално изгаряне.