Председателят на парламента Ива Митева е поставила въпроса как да бъде организира работата на НС - дали да има заседания всяка седмица пред Временната комисия за изработване на правилник за работа на депутатите. Митева посочи, че в повечето държави се възприема подход за редуване на пленарна зала с работата на комисии.

В проекта за правилник се предвижда още депутатите, напуснали парламентарната си група, да запазват мястото си в постоянните комисии, а съответната парламентарна група да допълва квотата си в комисиите. В такива случаи ще се разширява съставът на комисиите.

Всеки народен представител ще може да бъде избран в ръководството само на една постоянна комисия, предвиждат още промените.

Времето за възражения по начина на водене се намалява от 2 на 1 минута. Предложението направи председателят на НС Ива Митева, като се аргументира със злоупотребите с тези процедури, предаде БТА. В комисиите няма да има спадащ кворум и трябва лично да се гласува, посочи тя.

Проектът на нов правилник за работата на депутатите предвижда още сливане на комисиите по външна политика и по европейски въпроси, както и на комисията за гражданското общество с комисията по правата на човека и жалбите.

Ще има отделна Комисия по туризъм и отделна Комисия за българите в чужбина.

Ще има Комисия по икономическа политика, високи технологии и дигитализация и Комисия по електронно управление и информационни технологии. Към Комисията по вътрешна сигурност, обществен ред и контрол на службите се създава подкомисия по прилагането и използването на СРС-та.

Към Комисията по бюджет и финанси ще има две подкомисии - за контрол на публичните средства и подкомисия по европейските фондове.