Министърът на правосъдието Иван Демерджиев предложи да се образува дисциплинарно производство срещу главния прокурор Иван Гешев заради двукратния отказ на държавното обвинение да предостави информация за случайното разпределение на делата, съобщиха от МП.

Още на 20 август ведомството е поискало от председателите на ВКС, ВАС, апелативните съдилища, Върховната административна прокуратура и апелативните прокуратури да предоставят информация за вътрешноведомствените актове и правила по отношение на избирането на случаен принцип на съдебни състави и разследващи екипи.

Първоначално от прокуратурата поискали да им бъде посочено на какво основание се искат данните, а, след получаването на второ уточняващо писмо, така и не предоставили информацията. Междувременно, съдилищата предоставили съответните актове и правила.

Така в направения от МП преглед на принципа на случайното разпределение на делата от 7 декември т.г. изрично било посочено, че само държавното обвинение не се е отзовало. Едва два дни по-късно зам.-главният прокурор Пламена Цветанова изпратила писмо, в което обаче липсвали заповедите на административните ръководители на прокуратурите за организацията по случайното разпределение на преписки и досъдебни производства. Нямало и обоснована причина за това изисканото през август да дойде през декември.

„С действията и бездействията си, главният прокурор е нарушил изискванията на Кодекса за етично поведение на българските магистрати, съгласно които магистратът на ръководна длъжност е основен гарант при утвърждаване на независимостта на магистратите при вземането на решения и при спазване принципа на случайното разпределение на преписките и делата. Констатираните дисциплинарни нарушения на правилата на професионалната етика по своята същност имат за последица и накърняване престижа на съдебната власт“, пишат от МП.

Предлага се дисциплинарно наказание и за Пламена Цветанова.

Буквално по същото време, когато пристигна съобщението за исканата дисциплинарка, Иван Гешев каза пред журналисти, че „едно министерство, което няма нищо общо с вътрешните работи, се занимава със събиране на доноси срещу магистрати“.