„Демократична България“ внесе жалба в Административен съд – Стара Загора срещу отказа на РИК да регистрира листата й за парламентарните избори на 14 ноември. Жалбата е подписана с квалифициран електронен подпис (КЕП), съобщиха от пресцентъра на партията.

От РИК-Стара Загоря обявиха, че са отказали регистрация, защото подадените документи не са подписани на ръка, а „върху тях е поставена сигнатура, визуализираща електронно подписване на представените книжа“. 

„В жалбата са посочени редица неверни твърдения в акта на РИК, както и редица незаконни действия. Добавени са и нови детайли по действията на членовете на РИК в Стара Загора на 12 октомври. Водачът на листата и Атанас Славов и Магдалена Овчарова са предоставили всички необходими документи на хартиен носител и флаш памет в 16:15 ч на 12 октомври, 45 минути преди изтичането на крайния срок. В решението на РИК се твърди, че флаш паметта е била донесена едва в 18:02 ч.“, пишат в жалбата си „Демократична България“.

В жалбата до съда се оспорва твърдението, че флашката е донесена след изтичане на срока.

И в решението на ЦИК от 14 октомври също се уточнява, че флаш паметта е била предоставена и е била отворена, за да се установи какви документи са представени. Освен в 16:15 ч., тя е била отваряна втори пъти от члена на РИК Станка Хърсева. Всички документи, на хартиен и на технически носител, са били представени в срок в РИК. Констатацията, че електронните документи са изпратени по електронната поща след 17 ч е неправилна, защото електронните документи са били представени в РИК на технически носител в 16:15 ч, т.е. в законоустановния срок“, пише още в жалбата.

От „Демократична България“ посочват, че забележката в документите за дадени на Атанас Славов устни указания, да завери с „Вярно с оригинала“, е била подписана единствено от Станка Хърсева, без да се посочи дата и час. Подпис на Славов няма.

„Съответно посочената забележка не съставлява доказателство, че г-н Славов е запознат със съдържанието на тези указания“, допълват от партията.

В жалбата се посочва още, че РИК е нарушил правилата, като е върнала флаш паметта на Магдалена Овчарова при положение, че трябва да я задържи и съхранява.

Според „Демократична България“ това се потвърждава и от протокола на заседанието: „Тази флашка беше отворена, бяха проверени цифровите сертификати и няколко човека ги видяха, след което в цялата суматоха дали ще се признава електронния подпис или не, беше върната не на представителя, а на придружаващия“.

В жалбата са посочени и нарушенията на всички закони и регламенти, които се отнасят за използването и валидността на квалифицирания електронен подпис.