Държавната агенция за закрила на детето започна проверка в Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания в гр. Мездра. Преди два дни дете от дома едва не загуби пръстите на ръцете си, след като друг потребител, който е пълнолетен го завързал за легло. 

Проверката трябва да уточни какви са обстоятелствата, довели до инцидента, както и до каква степен отговаря той на изискванията и стандартите за такъв тип социални услуга.

Събраната до момента показва неглижиране от страна на социалните служители, тъй като децата са оставени без наблюдение за дълъг период от време. В хода на проверката експертите установяват, че персоналът на социалната услуга е силно стресиран от случилото се и дори проявяват желание да напуснат работа, което поставя услугата под риск да няма кой да се грижи за децата.

По искане на екипа в Дома, от ДАЗД са осигурили психолог, който да разговаря с потребителите и служителите. Целта е те да са подготвени, когато посрещнат пострадалото дете, след болничното му лечение. Дадени са и насоки за последваща подкрепа на специалистите, тъй като за подобен тип инциденти няма стопроцентова превенция. 

„Държавната агенция за закрила на детето изразява своето становище за недопустимост към всички форми на насилие и нарушаване на правата на децата. Уверявам всички, че ще бъде извършена компетентна и професионална проверка на случая, както и че ще бъдат приложени правомощията ми на орган по закрила в пълна степен.“, подчерта председателят на ДАЗД д-р Елеонора Лилова, цитирана от БГНЕС. 

При констатиране на нарушения и пропуски на ръководителят на Центъра ще бъде издадено задължително предписание за отстраняване на нередностите и създаване на правила за превенция на бъдещи подобни ситуации и инциденти. 

„Мисията на Държавната агенция за закрила на детето е да подкрепя осигуряването на условия за пълноценното физическо и емоционално развитие за всички деца. Ще продължаваме да подпомагаме и специалистите, работещи с тях, за да се гарантира индивидуалната грижа, развитието и условията за равнопоставено участие на децата и младежите с увреждания в живота на местната общност.“, допълва още д-р Лилова. 

До органа на управление на социалната услуга, който е кметът на община Мездра, са подготвени препоръки по отношение на действието или бездействието на служителите, допуснали насилието върху детето, по време на тяхно дежурство.