Държавата ще компенсира провалените почивки. Това предвиждат приетите на второ четене на промени в Данъчноосигурителния процесуален кодекс.  

Гласувани са компенсации за туристическите фирми, които са спрели дейност в изпълнение на заповедите на здравния министър.

Туроператорите ще получат безвъзмездно сума в размер на 4% процента от оборота им за същия период миналата година.

Мярката влиза в сила от 7 декември и с парите приоритетно ще се компенсират загуби, произтичащи от отказали се от ваучери клиенти, както и от суми, удържани от доставчиците на услуги.