Среден 3.18 - това е средният успех на държавата в грижата за децата за изминалата година. Оценката е на Националната мрежа за децата.

Резултатът за грижата за детското здраве е 3,17. Авторите предупреждават за сериозен проблем с достъпа до здравни грижи.

Най-ниската оценка - 2,98, е за действията на държавата в сектор спорт, култура и свободно време.

Най-високата е за перо „Образование“ - добър 3,65.

Все още не се работи достатъчно за оставане на учениците възможно най-дълго в училище по време на ограничителните мерки, а тестването е въведено късно и с лоша комуникация с родители и учители, посочват авторите на доклада.

В изследването се отчита като проблем обучението от разстояние – три учебни години и непрестанна ротация за ученици и учители.

Успехът на децата е тясно свързан с етническия им произход, социалното положение на семейството, къде живеят, дали имат увреждане или специални потребности.

25% от младежите са в риск от отпадане от образователната система през 2021 г., посочва докладът.

Държавата ще променя механизма за връщане в клас.
„Самите екипи по-рано да тръгнат да обикалят къщите и да убеждават. това е едното - второто е безплатни детски градини и ясли“, обяви министърът на образованието Николай Денков.

Продължава да намалява броят на детските лекари и психиатри, предупреждава изследването.

„Виждаме отстъпление от вече утвърдени неща - от добри практики като ваксинацията, достъп на родители до неонатологичните отделения, влошаване в проследявнето на майчиното здраве. отрази се на детските права и системата на закрила“, коментира Пламена Николова от Национална мрежа за децата.

В доклада се посочва още, че няма подходящи условия за спорт на открито и закрито, особено в по-малките населени места.

Увеличават се сигналите за насилие в семейството – 605 спрямо 560 през 2020 г. Всяко трето дете живее в риск от бедност.

Една от препоръките е да Държавната агенция за закрила на детето да е оперативно независима или да се създадат Министерство на детето.