Националният статистически институт (НСИ) изнесе данни за етническия състав на населението у нас според последното преброяване. Резултатите са спрямо това как се самоопределят самите хора.

Като българи са посочили себе си 5 118 494 души, което е с 0,2% по-малко спрямо предишното преброяване. Намалява относителният дял и на турската етническа група – тя  наброява 508 373 души, или разлика от 0,4% спрямо 2011 г.

Трети по численост у нас са ромите - 266 720. Това е 4,4% от общия състав на населението. Те са с 0,5% по-малко в сравнение с предишното преброяване. Ромският етнос е разпределен в цялата страна. Най-много са в Сливен, Монтана, Шумен и Ямбол.

НСИ, данни за етничаската принадлежност
Снимка: iStock

1,3% са посочили себе си с друга етническа принадлежност. Като помаци се самоопределят 15 000 души.

Нараснала е руската етническа общност, която при предишното преброяване е била около 10 000 души, а сега е 14 000. Малко под 11 000 се българо-мохамедани. Арменската етническа група е намаляла от около 6 500 души на малко над 5 300.

НСИ, данни за етничаската принадлежност
Снимка: iStock

1% от населението не е пожелало да отговори на въпрос за етническата си принадлежност.

Данните на НСИ сочат още и че най- висока е безработицата сред ромската етническа група. През наблюдавания период над 51 от изследваните лица са били безработни.