Повече убийства, по-малко кражби на автомобили и грабежи. Това показват данни на МВР.

Наблюдава се и устойчива тенденция за намаление на престъпленията през периода януари-ноември 2021 г. Те са с 8% по-малко.

Същевременно през тази година са разкрити повече регистрирани престъпления - 46%.

Убийства са с 21 повече тази година. Разкриваемостта обаче и през двата периода – месеците януари-ноември на 2020 и 2021 г., е почти 100%.

С 31%, е намалението при кражбите на моторни превозни средства - 411 регистрирани през 2020 година, 282 - през настоящата.

При грабежите намалението е с почти 21%. Регистрираните през тази година са 772, за същия период на миналата броят им е 974.

Отбелязва се спад още при кражбите - с почти 14%, и при престъпленията, свързани с наркотици - с 3,4%, като при тях разкриваемостта тази година е близо 75%.