Европейският съюз има четири основни институции – Европейската комисия, Европейският парламент, Съветът на Европейския съюз и Европейският съвет. 

Какво представлява Съветът на Европейския съюз?

Ако Европейският парламент е гласът на избирателите, то Съветът на Европейския съюз е гласът на правителствата. Той събира министрите от страните членки.

Срещите се провеждат в 10 различни състава между министри със сходни роли.

Например – българският министър на земеделието участва заедно с колегите си от другите държави в Съвета по селско стопанство и рибарство.  

В различните групи министрите обсъждат предложенията за нови закони в тяхната област и могат да се внасят промени в защита на националните интереси.

Обикновено решенията се взимат с квалифицирано мнозинство, но за някои области е необходимо единодушие и държавите имат право да налагат вето - правомощие, което предизвиква много спорове.

Сред тези области са разширяването на ЕС, външната политика и сигурността.

Какво представлява Европейският съвет?

Съветът на ЕС не трябва да се бърка с Европейския съвет. Въпреки че и двете се намират в една и съща сграда и имат сходни имена, функциите им са напълно различни.

Европейският съвет има председател и лидерите на държавите членки. По време на срещите на върха се определят политическите приоритети на ЕС и общата външна политика.

Не се договарят или одобряват закони, но могат да се дават насоки на Комисията за създаването на такива.

„Да разберем Европа“ е дигитална видео поредица на bTV. Проектът е свързан с предстоящия вот за Европейски парламент и представя интересни факти и полезна информация за Европейския съюз и европейската общност, на младите хора в България (18-35 г.)

Авторският състав на „Да разберем Европа“ включва международният редактор на bTV Новините Яна Бързакова и уеб редакторите на btvnovinite.bg.

Чрез поредицата потребителите ще научат всичко за европейската история и общите ценности, как се създава законодателството в Европа и каква е ролята на Европейския парламент по отношение на европейските политики и качеството на живот на младите хора.