Европейският съюз има четири основни институции – Европейската комисия, Европейският парламент, Съветът на Европейския съюз и Европейският съвет. 

Какво точно прави Европейският парламент? Ролята му не се различава много от тази на нашия парламент и също е сърцето на законодателството, но в случая – европейското.

Какво представлява Европейският парламент?

Европейският парламент е единствената институция на Европейския съюз, която се избира пряко от неговите граждани. Това се случва на всеки пет години. Първите избори са проведени през 1979 г.  

Парламентът е има законодателни, надзорни и бюджетни отговорности.

Дебатите се провеждат в две сгради - в Брюксел и Страсбург, а административните му офиси са в Люксембург.

Парламентът използва всичките 24 официални езика на ЕС в ежедневната си работа и всички са с еднакъв статут, като всички документи се публикуват на всеки език.

Колко депутати има Европейският парламент?

Броят на членовете на ЕП за всяка държава е пропорционален на нейното население, но никоя страна не може да има по-малко от 6 или повече от 96 евродепутати.

В момента европейските депутати са 705, но през септември 2023 г. те одобриха решението на Европейския съвет за увеличаване на броя на местата в Европейския парламент с 15. Така на изборите през юни ще бъдат избрани 720 депутати.

Българските евродепутати са 17.

За кого гласуваме?

Кандидатите за европейски депутати се издигат от различните национални партии в държавите членки. Така можем да гласуваме за хора, чиито позиции и политически виждания припознаваме като свои.

Самият Европейски парламент е разделен на политически групи, които са сформирани на идеологически, а не национален принцип.

Например, евродепутатите от дясноцентристките партии в различните членки обичайно стават част от Европейска народна партия(ЕНП).

В момента политическите групи на ЕП са седем:

  • Група на Европейската народна партия
  • Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите
  • Renew Europe Group
  • Група на Зелените/Европейски свободен алианс
  • Европейски консерватори и реформисти
  • Група „Идентичност и демокрация“
  • Група на левицата в Европейския парламент - GUE/NGL

Някои членове не принадлежат към нито една политическа група и заседават като независими. А тук можете да проверите от кои политически групи са част настоящите български евродепутати: https://www.europarl.europa.eu/meps/bg/search/table

Работата на парламента

Парламентът приема законите (заедно със Съвета на ЕС), предложени от Европейската комисия. По време на процеса евродепутатите могат да внасят изменения в текстовете, които да защитават интересите на избирателите.

Те провеждат срещи с представители на бизнеса, който би бил засегнат от закона, с експерти в областта и с граждани.

В парламента има 20 комисии, които се занимават с различни области, сред които сигурност и отбрана, права на човека, международна търговия и конституционни въпроси. В тези комисии се разглеждат предложения за законодателство.

Пленарните сесии, на които евродепутатите се събират в залата, за да гласуват предложения закон, се провеждат четири дни всеки месец в Страсбург.

Освен това има надзорни и бюджетни отговорности.

Парламентът също така играе ключова роля при избора на председател на Европейската комисия и има правомощието да освобождава Комисията.

Кой го ръководи?

Парламентът има председател, който ръководи дебатите. Подписът му е необходим за приемане на законите на ЕС и бюджета.

Председателят присъства на заседанията на Европейския съвет и излагат гледната точка на Парламента по отношение на дневния ред. Той има мандат от две години и половина.

Заплати

Заплатите са еднакви за всеки евродепутат и към юли 2023 г. са 10 075,18 евро бруто на месец.

Повечето страни в блока задължават евродепутатите да плащат допълнителен национален данък, което означава, че окончателното им заплащане може да варира в различните страни.

Освен това те имат право на бонуси, включително надбавка за общи разходи, златен парашут, пътни разходи, дневни надбавки, бюджет за персонала, автосервиз, пенсия и медицински разходи.

„Да разберем Европа“ е дигитална видео поредица на bTV. Проектът е свързан с предстоящия вот за Европейски парламент и представя интересни факти и полезна информация за Европейския съюз и европейската общност, на младите хора в България (18-35 г.)

Авторският състав на „Да разберем Европа“ включва международният редактор на bTV Новините Яна Бързакова и уеб редакторите на btvnovinite.bg.

Чрез поредицата потребителите ще научат всичко за европейската история и общите ценности, как се създава законодателството в Европа и каква е ролята на Европейския парламент по отношение на европейските политики и качеството на живот на младите хора.