ЧЕЗ Разпределение не може да проверява дали даден обект е незаконен и дали документите му са изрядни - така дружеството отговори, след като по-рано през деня стана ясно, че общината обвинява него, районния кмет и УМБАЛ "Свети Иван Рилски" за инцидента, при който токов удар уби 16-годишно момче край разположени пред болницата търговски обекти. 

„Този кабел е прокаран напълно незаконно, но за обекта има договор с „ЧЕЗ – Електроразпределение България“ за предоставяне на електроенергия. Тук има много въпроси към ЧЕЗ – договорът е сключен на база на една хвърчаща бележка, издадена със запетайка от главния архитект на район „Триадица“, заяви кметът Йорданка Фандъкова на брифинг.

В отговор ЧЕЗ Разпределение посочиха, че стриктно спазват българското законодателство.

Компанията не е контролен орган, който да следи за законното разполагане на преместваемите обекти. Следва да се прави разлика между процедурата по присъединяване на преместваеми и постоянни обекти, посочва в съобщение ЧЕЗ.

От компанията отбелязаха и че години наред никой не искал премахването на павилиона, който явно е бил незаконен.

В изявлението на ЧЕЗ Разпределение се отбелязва: 

Споменатата няколко пъти служебна бележка представлява официален документ, издаден от Столична община, район Триадица, с изходящ номер AГ-94-416/ 04.05.2011 г., подписан и с печат. Подпис със запетая означава, че документът е подписан от упълномощено лице, което има право да подписва от името на институцията и това обстоятелство се потвърждава от поставения печат.

В документа е уточнено, че е издаден, за да послужи пред ЧЕЗ. Той удостоверява, че павилионът вече е бил поставен на посоченото местоположение и е съществувал преди датата на издаване на документа. Същото е декларирано от клиента при подаване на искането за присъединяване. 

ЧЕЗ Разпределение не е компетентен орган, който да извършва проверка на издадените от общината удостоверителни документи и законността на обектите. Наличието на този документ показва, че обектът следва да е поставен при спазване на всички изисквания, в противен случай общината не би трябвало да удостоверява неговото поставяне, а напротив – при сезирането за издаване на документа – да издаде заповед за премахването му.

Фактът, че от 2011 г. досега в дружеството не е постъпвала заповед за премахването му, респективно – за преустановяване на електрозахранването, води до извода, че този обект е приеман от общината за законосъобразен. 

Съгласно законодателството, при присъединяването клиентът е декларирал пред ЧЕЗ, че изградените от него съоръжения след електромера съответстват на изискванията за безопасност и техническите норми. Същото се е случило и при смяната на титуляря на партидата няколко години по-късно.

Днес от СО беше изнесена информация, че през 2018 г. е констатиран незаконен обект. Фактът, че не са предприети действия по премахването му, респективно не е издадена заповед за преустановяване на електрозахранването, води до заключението за бездействие на компетентните органи. 

ЧЕЗ Разпределение пита защо общината е издала документ за незаконен обект, който е подписан, с изходящ номер и печат, в който е упоменато, че е издаден специално, за да послужи пред ЧЕЗ? При наличието на какви документи и какво заявление, подадени от клиента, е издаден документът? 

ЧЕЗ Разпределение пита защо никога не е получила заповед за преустановяване на електрозахранването, при положение че обектът функционира като такъв отпреди 2011 г.?

ЧЕЗ Разпределение очаква заповеди за прекъсване на електрозахранването на всички обекти в столицата, считани от СО за незаконни,  независимо от документите, които общината вече е издала. Електрозахранването на всички тях ще бъде преустановено веднага.