ЧЕЗ не предлага увеличаване на крайната цена на електроенергията, а призовава за по-балансирано разпределение на дяловете на различните участници във веригата "производство-доставка на електроенергия", което да гарантира интересите на крайните клиенти. Това се посочва в прессъобщение на компанията до медиите.

От дружеството казват, че през последните години делът на ЧЕЗ в крайната цена се е понижил от 13% през 2006-2007 г. до 0,9 на сто през миналата година. Така в момента от всеки 100 лева сметка за ток ЧЕЗ разполага с 90 стотинки, за да извършва дейността си. През 2013 г. ДКЕВР понижила с 90% дела на компанията, като същевременно делът на НЕК, ЕСО и производителите бил увеличен с 11% до 82,45 процента от крайната цена, отбелязват от ЧЕЗ.

С ценовото си предложение ЧЕЗ призовава делът на компанията във веригата да бъде възстановен до равнище, което ще й позволи да развива най-голямата електроразпределителна мрежа в страната, с дължина над 60 000 км, и да подобрява обслужването на над 2 милиона клиенти, посочват от дружеството.

В предложението са включени намален обем технологични разходи, след като с последното си ценово решение от 30 декември 2013 г. ДКЕВР намали технологичните разходи от 10 на 8 процента, а реалното им ниво за 2013 г. е 11,98%, отчитат от ЧЕЗ.

В ценовото заявление са посочени и присъщи за дружеството разходи, както и свързани с въвеждането на балансиращия пазар, поясняват от ЧЕЗ. Разходите за балансиране за "ЧЕЗ Разпределение България" ще са в размер на 6,5 млн. лева, а на "ЧЕЗ Електро България" – 34 млн. лева, отчитат от компанията.

Междувременно стана ясно, че се е състояла среща между представители на "EVN България Електроснабдяване" и НЕК, на която са били обсъдени въпроси, свързани с покриване на разходите за изкупуване на енергията от ВЕИ. Това съобщиха за медиите от EVN.

Срещата е била вчера в сградата на НЕК. EVN приема разговора като стъпка, насочена към изясняване на възникналите въпроси между двете търговски дружества, посочват от компанията.