Как могат да се спрат кражбите на питейна вода, колко по-солени ще станат глобите за тези, които отказват да си сложат водомери, кой ще плаща безплатната вода за социално слабите, която се предвижда в новия Закон за ВиК и какъв е профилът на крадеца? Тези въпроси разясниха в рубриката „Чети етикета“ зам.-министърът на регионалното развитие Малина Крумова, вицепрезидентът на КТ „Подкрепа“ Иоанис Партениотис и председателят на Българска асоциация по водите Иван Иванов.

В проектозакона за ВиК се предвиждат пет пъти по-високи глоби за кражба на вода.

Снимка: bTV

В момента кражбите се третират като гражданско-правен въпрос, който трябва да се уреди между ВиК оператора и потребителя и санкциите, които операторите могат да налагат, са само в размера на откраднатата вода, когато тя е установена. Това, което искаме да предложим с новия закон, е да се увеличи петкратно санкцията, която операторите да могат да налагат, когато се установи кражба, тъй като тя има и обществен характер – нарушават се правата на останалите граждани, каза Малина Крумова.

Снимка: bTV

Искаме генерално да прекратим практиката да няма водомер, това да се случва, само когато няма техническа възможност да има водомер, посочи тя. Идеята е не да се ограничи достъпът до вода, а неправомерното ѝ ползване.

Снимка: bTV

Редовните клиенти няма да пострадат от друга идея в проектозакона – за безплатна вода за социално слабите, те няма да плащат за тази вода, увери Крумова. „Това ще бъде разход по механизмите за социално подпомагане – определя се количество, което да бъде безплатно за социално уязвимите граждани, като идеята е то да е в количество, не в пари, защото цената на водата в различните области в страната е различна, обясни тя.

Снимка: bTV

Според зам.-министъра няма да с стигне до поскъпване на водата заради промяна в структурата на формирането на цената на водата, чиято цел е „да се отговори на инвестициите, които е необходимо да се направят по водопреносната мрежа“.

Снимка: bTV

Предлаганата фиксирана компонента „ще гарантира, че ще има предвидим източник на базата на съществуващата инфраструктура, а не на потреблението и ще гарантира, че там, където има големи амплитуди, ще има адекватна поддръжка на мрежата“, каза Крумова.

България, оказва се, е на челно място по загуба на питейна вода – 60%, при едва 7% в Германия.

Снимка: bTV

В Добричко например загубите на вода са над 80%. И ако една от причините е старата водопреносна мрежа, другата е кражбите на вода.

Краде се много. Краде се и от промишлени предприятия, краде се и от обикновени граждани. Хората по селата го правят, хората по вилните зони го правят, хората с големи и луксозни вили с басейни и средно големи хотели – те също го правят“, отчита инж. Димитър Радушев, началник на производствено-техническия отдел на ВиК Добрич. 

По думите му няма ясна и точна статистика, но в общи линии средностатистическият гражданин, който ходи на работа по осем часа на ден, си плаща водата“.

По-голям е броят на битовите нарушители, а специалистите се натъкват на различни методи. Понякога пък хората са не по-малко изненадани от екипите от кражбите.

Глобите за нарушителите започват от 2500 лева и стигат до над 100 хил. лева за фирмите, например. Дали ако те бъдат завишени още, ще спре кражбата на вода, инж. Радушев не може да каже.

„За един 2500 лева са страшно много пари, за друг 50 000 лева не са особено големи пари. Без значение с какви средства разполага съответния злосторник, той го прави за удоволствие, освен за икономии“, казва той.

Вижте повече във видеото:

Според председателя на Българска асоциация по водите Иван Иванов е трудно да се определи какъв процент от тези 60% загуби по водопреносната мрежа се дължи на кражби. По личното му мнение съотношението е 50:50.

Снимка: bTV

В случаите с незаконните постройки законът трябва да се прилага, смята Иоанис Партениотис, вицепрезидент на КТ „Подкрепа“. Щом е незаконна, постройката трябва да се премахне. „Не може да легализирате законово една услуга – дали става дума за водоснабдяване, електроснабдяване или друга, на незаконно място“.

Снимка: bTV

Безплатна вода ще има само за хората, които отговарят на законовите изисквания, както по отношение на това да имат водомер, така и по отношение на спазването на всички останали условия, на които трябва да отговарят, за да получават социални помощи, уточни Крумова. „Г-н Партениотис е прав, че не може да узаконяваме с предоставянето на услугата един вече незаконен акт – на изграждането на незаконна постройка“. Затова е ключово да намерим алтернативни начини за водоснабдяване – може да се установи обществена чешма, баня и тези хора да имат достъп до вода, каза зам.-министъра.

Снимка: bTV

Според Иванов се спекулира с потенциално бъдещо социално напрежение. Никой до момента не се е справил с кварталите, които не плащат вода. „Трябва да се вземат малко по-крайни мерки и мисля, че това предложение да се предостави възможност да ползват вода, но не в техните незаконни имоти, е много добро“, посочи той.

Вижте целия разговор във видеото: