Черната кутия на разбилия се МИГ-29 е все още в България.

До 3-4 седмици кутията ще бъде изпратена в Русия, където ще бъдат аналазирани данните от нея, обяви ресорният министър.

Група военни експерти от България ще бъде командирована в Русия.

Срокът по предварителното разследване на инцидента, което води военна полиция, все още не е изтекъл.

На разпит в прокуратурата не е викана съпругата на починалия пилот - майор Валентин Терзийски.