Частично бедствено положение е обявено за две села и две летовища в община Брацигово, съобщиха от общината, пише "Фокус".

Със своя заповед кметът Надежда Казакова обяви частично бедствено положение на територията на село Розово, летовище „Розовски вриз”, село Равногор и летовище „Васил Петлешков” в община Брацигово.

Причината е обилният снеговалеж. Разпорежда да бъдат създадени необходимите условия за ефективна работа на екипите на единната спасителна система и да бъде създадена организация за снабдяване на населението с продукти от първа необходимост.

Ще бъде поискана помощ от областния управител за включване на техни сили за овладяване на бедствената ситуация в община Брацигово. Забранява се движението на моторни превозни средства в определени критични участъци, а при отказ от доброволно напускане на опасни за живота на гражданите сгради, да се извърши принудителното им извеждане.