Към 31 декември 2021 г. в страната са работили 833 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини с общо 32 856 места в тях. В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли се увеличава с 281, или с 0,9%, съобщи Националният статистически институт (НСИ). 

В градовете детските ясли са 724 с 30 667 места, а в селата - 109 с 2 189 места. В сравнение с предходната година местата в детски ясли в градовете се увеличават с 1,3%, а тези в селата намаляват с 4,6%.

Към 31 декември 2021 г. осигуреността с места общо за страната е 18,2%, като в сравнение с 2020 г. се увеличава с 0,5%.

Осигуреност с места в детските ясли

Снимка: НСИ

В териториален аспект данните показват, че в почти всички области показателят се повишава, а само в три области - Видин, Монтана и Смолян, намалява.

Най-висока е осигуреността с места в детски ясли в областите Габрово (29,5%), Плевен (25,1%) и Благоевград (23,9%), а най-ниска - в Пазарджик (9,5%) и Сливен (10,4%). В област София (столица) осигуреността с места почти не се променя, като спрямо 2020 г. тя нараства с 0,1%.

През 2021 г. в детски ясли са постъпили 27 953 деца, което е с 2238, или с 8,7% повече в сравнение с предходната година.

В края на годината в детски ясли се отглеждат и възпитават 29 724 деца, от които момчетата са 15 347, а момичетата - 14 377. В сравнение с 2020 г. в края на 2021 г. децата в детските ясли се увеличават с 486, или с 1,7%.

Обхват на децата в детски ясли

Снимка: НСИ

Разпределението на децата, отглеждани в детски ясли, по възраст през 2021 г. се запазва без изменение. Най-голям е относителният дял на децата на 2-годишна възраст - 81,7%, а най-малък - на децата на възраст до 1 година - 0,1%.

Към 31 декември 2021 г. по основно трудово правоотношение в детските ясли работят 7769 медицински и други специалисти, които отглеждат, възпитават и обучават децата. Медицинските специалисти по здравни грижи са 3651, като 93,2% от тях са медицински сестри.

За да научите първи най-важното, изтеглете приложението на bTV Новините за Android и iOS!

Бъдете с нас и във Facebook и Instagram!