Българската народна банка пуска в обращение сребърна възпоменателна монета "Голям гмурец". Цената на монетата е 108 лева.

Вече се образуваха опашки пред БНБ. Монетата е от серията „Природно разнообразие на Република България“.

Монетата ще се продава по една бройка на човек от 19 до 21 септември, след това тя ще се продава без ограничения.